Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày sách Việt Nam

25-04-2020

Lợi ích của việc đọc sách

Một số hình ảnh Giao lưu tài năng Tiếng Anh

10-11-2019

Giao lưu tài năng Tiếng Anh

Một số hình ảnh Đại hội Liên Đội

09-10-2019

Một số hình ảnh Đại hội Liên Đội

Một số hình ảnh Hội nghị công nhân viên chức và người lao động

27-09-2019

Hình ảnh Hội nghị công nhân viên chức và người lao động

Một số hình ảnh hoạt động nhân ngày tết trung thu 2019

31-08-2019

Một số hình ảnh hoạt động nhân ngày tết trung thu 2019

Một số hình ảnh hoạt động nhân ngày tết trung thu 2019

08-04-2019

Một số hình ảnh hoạt động của học sinh ngày Tết trung thu

Hoạt động Ngoại khoá

12-05-2019

Một số hoạt động ngoại khoá Năm học 2018 - 2019 của Thầy và Trò trường TH số 2 Đại Trạch

Một số hình ảnh Tổng kết năm học 2018 - 2019

24-05-2019

Một số hình ảnh Tổng kết năm học 2018 - 2019

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn