Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày Hội đọc sách

19-04-2019

Sáng ngày 19- 4 Thầy và trò trường TH số 2 Đại Trạch đã tổ chức thành công ngày Hội đọc sách như Quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện được thầy và trò hưởng ừng tích cực


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn