Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hoạt động Ngoại khoá

12-05-2019

Một số hình ảnh hoạt động Ngoại khoá " ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ' 

19 - 05 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khoá

" HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH"

Năm học 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn