Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trường Tiểu Học số 2 Đại Trạch - Các hoạt động chuyên môn tháng 11

17-03-2019

 Thực hiện kế hoạch tháng 11, trường Tiểu Học số 2 Đại Trạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn đa dạng xuất phát từ thực tiễn công tác dạy học. 

       Thông qua việc tổ chức cho học sinh " Giao lưu chữ viết cấp trường lần 1" nhà trường đã tổ chức đánh giá ưu điểm, hạn chế và chỉ đạo công tác giữ vở sạch viết chữ đẹp, rèn luyện chữ viết, viết văn hay cho học sinh. Kết quả có 30/ 41 em đạt chữ viết lần 1. 

                                                                                          Hình ảnh giáo viên chấm thi chữ viết lần 1

       Nhà trường đã tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường bài kiểm tra năng lực, có 13/13 giáo viên tham gia Hội thi.

                                                                       Sân trường trong giờ ra chơi- Bài thi của giáo viên dạy Mĩ thuật

          Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dạy học buổi 2; nhà trường đã tổ chức chuyên đề " Nâng cao dạy học câu lạc bộ " cho tất cả giáo viên. Nhiều tiết học được tổ chức dạy ngoài trời, các hoạt động dạy học phong phú đa dạng giúp học sinh hứng thú trong học tập.

                                                                                          Câu lạc bộ Mĩ thuật

                                                                                                   Giờ học Tiếng Anh

     Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức giáo viên đã có những kiến thức, những kinh nghiệm dạy học từ đó luôn cố gắng học hỏi, vận dụng để nâng cao chất lượng học sinh.


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn