Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Một số hình ảnh hoạt động ngày Khai giảng

05-09-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn